Đăng ký FCE cho mặt hàng Acid hóa và Acid thấp


 • YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐIỀU LUẬT

  ĐÂY LÀ VĂN BẢN TÓM TẮT TOÀN BỘ YÊU CẦU CỦA FDA VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC SẢN PHẨM ĐÓNG HỘP ACID THẤP VÀ SẢN PHẨM ACID HÓA VÀ NGƯỜI XUẤT/NHẬP KHẨU CỦA MẶT HÀNG NÀY BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ THEO 

  Đối tượng áp dụng quy định đăng kí quy trình chế biến thực phẩm tại Mỹ : Quy định đăng kí quy trình chế biến thực phẩm, áp dụng chó các sản phẩm acid thấp và acid hóa được đóng trong các lọ/lon kín được áp dụng từ tháng 7, 1979. Bất kì doanh nghiệp nào không có khả năng đáp ứng với quy định trên sẽ tùy vào mức độ mà đình chỉ, trả hàng hóa hoặc dẫn đến hậu quả cấm toàn bộ các mặt hàng được thực hiện bởi nhà sản xuất này. 

  LÝ DO VỀ QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN

   Các sản phẩm acid thấp và acid hóa không hợp lệ có thể dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe;; do đó, quy trình chế biến, đóng gói cần được khai báo rõ ràng để FDA dễ dàng kiểm soát hoặc áp dụng những điều luật hạn chế phù hợp nếu sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

  (Nguồn: FDA)

 • Đăng ký cơ sở sản xuất với cơ quan FDA

  Bộ luật Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống khủng bố sinh học năm 2002, chỉ định Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), là cơ quan quản lý thực phẩm của Bộ Y Tế và Dịch vụ con người, thực hiện các bước để bảo vệ công chúng Mỹ khỏi sự đe dọa và các hành vi khủng bố thông qua nguồn thực phẩm và các sản phẩm liên quan khác. 

  Để thực hiện điều luật này, FDA đã đưa ra điều luật sau đây yêu cầu các doanh nghiệp: 

  • Đăng ký cơ sở sản xuất với FDA
  • Thông báo cho FDA khi có lô hàng chuẩn bị nhập cảng. 

  Điều luật này được áp dụng từ ngày 12/12/2003. 

  Từ ngày 4/1/2011, Bộ luật Kiểm soát an toàn thực phẩm FDA (FDA) được chỉnh sửa điều 410 trong Điều luật Thực phẩm, thuốc và Mỹ phẩm (FD&C Act), yêu cầu các cơ sở liên quan đến việc sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ hàng hóa để tiêu thụ đăng ký thông tin cơ sở cho FDA, trong đó, có điều luật để đảm bảo FDA có thẩm quyền trong việc kiểm tra cơ sở bất cứ khi nào. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở thực phẩm đã đăng kí với FDA renew tài khoản mỗi 2 năm chẵn, điều này giúp FDA có thể kiêm tra và chặn tài khoản của cơ sở trong các trường hợp phát sinh. Nếu FDA có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ quy trình sản xuất, chế biến, đóng gói, lưu trữ của cơ sở có gây các hậu quả về sức khỏe tới người và động vật, FDA sẽ tiến hành đình chỉ thông tin đăng ký của cơ sở đã: 

  1. Chịu trách nhiệm một phần nào của hậu quả
  2. Biết, có cơ sở biết đến, đóng gói, giữ và lưu trữ các loại hàng hóa này. 

  (Nguồn: FDA)